Het
kerkhof

Luister hier de ingesproken tekst

Het kerkhof: Eeen vergeten erfgoed

Op dit kerkhof kunt u een indrukwekkende verzameling grafstenen uit de 17e en 18e eeuw aantreffen. Hier rusten vele generaties, elk op hun eigen unieke manier, vereeuwigd door gedenktekens. U zult rijen graven vinden die toebehoren aan één familie, keurig opgesteld met hun familiewapens en omringd door smeedijzeren hekken. Ook zijn er bescheiden, rechtopstaande grafmonumenten en zelfs het graf van een kunstenaar te ontdekken op deze begraafplaats.

“Misschien kan, zoals momenteel in Scharmer, een regeling worden getroffen om deze grafzerken te restaureren, zodat de verhalen die ze dragen behouden blijven voor toekomstige generaties.”

 

Helaas ontbreekt het momenteel aan de financiële middelen voor een grondige restauratie. Veel van de grafstenen worden door de tand des tijds en de elementen steeds meer onherstelbaar beschadigd. Het zou bijzonder waardevol zijn als de diverse overheidsinstanties zouden inzien dat op deze manier een belangrijk stuk cultureel erfgoed voor altijd verloren dreigt te gaan. Misschien kan er, vergelijkbaar met lopende initiatieven in Scharmer, een regeling worden getroffen om de grafstenen te restaureren en te behouden voor toekomstige generaties.

Lijkenhuisje in het kerkhof