Het
kerkgebouw

Luister hier de ingesproken tekst

Welkom

Welkom bij de Dorpskerk van Meeden, een prachtig laatgotisch kerkgebouw gelegen in het noordoosten van Nederland. Deskundigen vermoeden dat dit gebouw moet zijn gebouwd in de 2e helft van de 15e eeuw, gezien de bouwstijl van de kerk. Het is opgetrokken op een verhoogd kerkhof in het nieuwe dorp en naar alle waarschijnlijkheid voltooid in 1482, een jaartal dat werd gevonden bij herstelwerkzaamheden aan de kerk in 1934.

 

De kerk heeft een rechthoekige vorm en meet ruim 23 bij bijna 8 meter. De muren zijn gemaakt van handgevormde bakstenen, die ongeveer 80 cm dik zijn en 30 bij 10 cm groot. De steunberen tegen de vier muren zijn tweemaal versneden, wat betekent dat ze op bepaalde plaatsen van beneden naar boven minder dik zijn gemaakt. In elke travee bevindt zich aan weerszijden een spitsboogvenster in gotische stijl met houten harnassen. Het geheel wordt overdekt door een hoog zadeldak.

De kopgevels hadden eveneens gotische vensters. Later is er aan de oostkant van de kerk een nieuwe ingang gemaakt in het koorgedeelte in 1818. Daarboven bevindt zich een dichtgemetseld spitsbogenvenster. De ingangen waren aanvankelijk aan de noord- en zuidzijde. De Noord ingang, ook wel de Eexterdeur genoemd, is helaas verdwenen, maar de vorm ervan is nog steeds te herkennen in de buitenmuur. De ingang aan de zuidzijde wordt nog steeds als hoofdingang gebruikt. Interessant om te weten is dat mannen in die tijd gebruikelijk waren om door de zuiddeur binnen te komen, terwijl vrouwen en kinderen werden aangewezen op de andere deur.

Een ander kenmerk van dit gebouw is het tongewelf, een halfronde cirkel of spitsboog, waarmee het gebouw is bedekt. Het kerkgebouw is geschilderd in een bijzondere blauwe kleur. Bij een ingrijpende restauratie in 1934 zijn enkele bewijzen van muurschilderingen gevonden.

Dichtgemetseld Spitsbogenvenster

In 2013 is bij het verwijderen van de vloer en het daaronder liggende zand, een kolosaal doopvont tevoorschijn gekomen, alsmede een aantal munten.”

In de vroege 16e eeuw was er nog weinig bekend over de kerk en het kerkelijk leven in Meeden, maar vanaf augustus 1555 werd Johan (van) Stenwijck (Steenwijk) de eerste pastoor van de kerk. Tot die tijd viel de kerk onder het bisdom van Munster, maar met de instelling van het bisdom Groningen door Paus Pius IV in dezelfde periode, werd het Oldambt (waar Meeden onder viel) onderdeel van dit nieuwe bisdom.

Al met al is de Dorpskerk van Meeden een prachtig voorbeeld van laatgotische architectuur en een belangrijk historisch monument. Het is een plek waar mensen al eeuwenlang samenkomen om te bidden en te bezinnen, en het blijft tot op de dag van vandaag een centraal punt in het dorpsleven.