De Kansel

Luister hier de ingesproken tekst

De kansel: een verhaal van vernieuwing

In 1796 onderging de kerk een transformatie. Een nieuwe houten vloer zag het licht, samen met verscheidene nieuwe banken. De oude preekstoel vond een nieuwe thuis in het koor. Maar het was pas tijdens de plechtige intrede van Ds. Willem Joachim Abresch rond 1800 dat een opmerkelijke gebeurtenis plaatsvond. De verplaatsing van de preekstoel door behulpzame gemeenteleden bleek namelijk verrassend goed uitgevoerd te zijn. Het werd echter pas duidelijk op het moment dat de dominee de kansel beklom – de klemmen waarmee het geheel aan de muur was bevestigd, lieten los en de kansel stortte voorwaarts in zijn geheel neer. Dit bouwsel bleek niet bestand tegen het gewicht van de “aanzienlijke” predikant. Gelukkig ondervond hij geen ernstige schade bij dit voorval.

 

“De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus Christus predikte.”

In 1801 kreeg kistenmaker B. Bekenkamp uit Eexta de opdracht om een nieuwe preekstoel met overkapping en treden te vervaardigen. Bij het maken ervan werden oude onderdelen van de vorige preekstoel hergebruikt. De oorspronkelijke delen stammen uit circa 1700 en omvatten onder andere de buik, een roset op het achterste platte gedeelte en een druiventros.

 

De panelen van de preekstoel dragen afbeeldingen die symbolisch zijn voor het geloof. Vanaf het deurtje gezien worden deze weergegeven door:

  • Het geloof, afgebeeld door een vrouw met een kruis op het deurtje.
  • De waakzaamheid, vertegenwoordigd door een alziend oog in een driehoek.
  • De liefde, uitgebeeld door een pelikaan die zijn borst openhaalt om bloed te geven aan zijn jongen.
  • De hoop, gesymboliseerd door een anker.
  • De overvloed, getoond als een rijke zegen, belichaamd door Ceres, de oude Romeinse godin van graan en landbouw.
De panelen van de preekstoel